Paola van der Hulst

Privacy verklaring

Deze privacy verklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 16 maart 2023

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ik (Paola van der Hulst) kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan mij verstrekt.

Ik kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Verzekeringsgegevens
  • IP-adres

Waarom heb ik je persoonsgegevens nodig

Ik verwerk je persoonsgegevens om telefonisch contact met je te kunnen opnemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien ik  je telefonisch onverhoopt niet kan bereiken. Daarnaast kan ik je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht, doorgaans een van de volgende zaken: lichaamsgerichte trauma- of psychotherapie, relatiebegeleiding of coaching.

Hoe lang bewaar ik je gegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. In elk geval niet langer dan één jaar indien je besluit geen therapie bij mij te gaan volgen. Ik ben verplicht om medische behandeldossiers van klienten twintig jaar te bewaren. Die termijn gaat in op het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier is aangebracht. Na afloop van een traject bewaar ik je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst voor gegevens benodigd voor bedrijfsvoering van een zelfstandig ondernemer. Documenten (digitaal en op papier) bewaar ik tot twee jaar na beëindiging van de samenwerking.

Delen met anderen

Ik verstrek je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alle informatie die je tijdens therapie aan mij verstrekt vallen onder mijn geheimhoudingsplicht.

In kaart brengen website bezoek

Via de website paolavanderhulst.nl hou ik algemene bezoekgegevens bij, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens gebruik ik voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ik gebruik deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Uiteraard zijn dit zoveel mogelijk  geanonimiseerde gegevens die ik nimmer aan derden verstrek.

Google Analytics

Ik maak gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Paolavanderhulst bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan mij te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vanderhulst.paola@gmail.com Ik zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen kan ik je daarbij vragen je adequaat te identificeren.

Website

De inhoud van mijn website stelde ik met zorg samen. Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. E-mail berichten die je verstuurt vanuit deze website aan mij mag ik gebruiken voor commerciële doeleinden. Informatie verkregen via deze site verkoop ik nimmer door aan derden.